Ποιμαίνεις τα πρόβατά Του;

Η Αγία Γραφή και ειδικά η Κ. Διαθήκη κάνει λόγο για ποιμένες και ποίμανση μέσα στην εκκλησία. Το χάρισμα του ποιμένα περιέχεται με άμεση ή έμμεση αναφορά στις λίστες χαρισμάτων που συναντάμε στις επιστολές. Η πρώτη εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε την λέξη ποιμένας, είναι ο άμβωνας και μια ηγετική θέση μέσα στην εκκλησία. Είναι όμως μόνο αυτό που περιλαμβάνεται στην έννοια του ποιμένα;

Στην στιχομυθία του τελευταίου κεφαλαίου του Κατά Ιωάννη ευαγγελίου μεταξύ του Κυρίου και του Πέτρου, διαπιστώνει κανείς μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ο Κύριος και τις τρεις φορές που επαναλαμβάνει την προσταγή του στον Πέτρο, εκφράζει την έγνοια του για την φροντίδα-ποίμανση της εκκλησίας. 

“…βόσκε τα αρνία μου… ποίμαινε τα πρόβατά μου… βόσκε τα πρόβατά μου”

Καθώς το διαβάζουμε αυτό σίγουρα το μυαλό μας πηγαίνει στους ποιμένες, εκείνους που έχουν το ιδιαίτερο χάρισμα και κλήση από τον Θεό για την συγκεκριμένη διακονία. Εκείνους που τους βλέπουμε συνήθως στον άμβωνα της εκκλησίας, και έχουν μια θέση ηγεσίας - ευθύνης μέσα στο σώμα του Χριστού. 

Μήπως όμως η εντολή αυτή του Κυρίου αφορά περισσότερα μέλη της εκκλησίας Του και όχι μόνο τους συγκεκριμένους “ποιμένες” όπως τους έχουμε στο μυαλό μας; 

Για παράδειγμα μπορεί να έχει εφαρμογή σε εκείνον που φροντίζει για την καθαριότητα του κτιρίου της εκκλησίας; Μήπως για όσους φροντίζουν τα ηχητικά ή την βιντεοσκόπηση και τα ηλεκτρονικά μέσα; Μπορεί να έχει εφαρμογή στους δασκάλους του Κυριακού Σχολείου, αλλά και στους αδελφούς που φροντίζουν την τεχνική συντήρηση των εγκαταστάσεων της εκκλησίας; Μήπως ισχύει και για εκείνους που φροντίζουν για την ταξιθεσία ή και γι’ αυτούς που μεταφράζουν;

Η βασική έννοια της “ποίμανσης” είναι η φροντίδα και σίγουρα ένα μεγάλο μέρος αυτής της φροντίδας μέσα στην εκκλησία είναι η διακονία του άμβωνα. Συχνά όμως στο μυαλό μας εξαντλούμε την έννοια της ποίμανσης απλά στο ποιος θα κηρύττει στην εκκλησία. Όλοι όσοι διακονούν μέσα στο σώμα του Χριστού με οποιαδήποτε διακονία έχουν ρόλο ποιμένα σε ότι αφορά την φροντίδα. 

Ο αδελφός που καθαρίζει τους χώρους της εκκλησίας γιατί το κάνει; Ο στόχος του είναι να φροντίσει ώστε τα “πρόβατα” του Κυρίου να μπορούν να Τον λατρεύουν μέσα σε ένα χώρο τακτοποιημένο, καθαρό, που μυρίζει όμορφα και είναι ευχάριστος. Ο ηχολήπτης της εκκλησίας φροντίζει ώστε τα “πρόβατά” Του να μπορούν να ακούν σωστά και ευχάριστα τον κήρυγμα του Λόγου. Ο αδελφός που χειρίζεται τα ηλεκτρονικά μέσα φροντίζει ώστε τα “πρόβατά” του να μπορούν να διαβάζουν τα εδάφια και τους ύμνους που προβάλονται στις οθόνες. 

Ας μην ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν τους “ποιμένες” με μόνο κριτήριο ποιος θα είναι πίσω από τον άμβωνα. Είναι καιρός να αναλάβουμε την ευθύνη μας όλα τα μέλη της εκκλησίας του Χριστού στο κομμάτι της διακονίας που μας αναλογεί. Όλοι έχουμε μέρος στη διακονία της “ποίμανσης” των προβάτων του Κυρίου ακόμη και μέσα από την πιο πρακτική διακονία στην εκκλησία. Μπορεί να μην έχεις το συγκεκριμένο χάρισμα του ποιμένα, όμως έχεις κληθεί να “ποιμάνεις” τα πρόβατά Του, δηλαδή να φροντίζεις γι’ αυτά υπηρετώντας με επιμέλεια σε όποια επιμέρους διακονία συμμετέχεις. 

Ποιμαίνεις λοιπόν τα πρόβατά Του;

 Στέφανος Μποτώνης

06/04/2019