Ανήρ Σφόδρα Αγαπητός*

Posted by on Sunday, February 1, 2015 Under: Κηρύγματα
Από το κήρυγμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2015 (Δανιήλ κεφ. 10, εδάφια10-12):

Ο Δανιήλ ήταν Αφιερωμένος:
  •  Στον Λόγο του Θεού
  •  Στην Προσευχή
  •  Στην Καθαρότητα
  •  Στη Λατρεία
  •  Στο Κάλεσμα του Θεού

Τελικός προβληματισμός: εμείς τι θα θέλαμε να ακούσουμε από το Χριστό να μας λέει: Την ερώτηση "Αγαπάς με" (όπως στον Πέτρο) ή την δήλωση "Είσαι σφόδρα αγαπητός" (όπως στο Δανιήλ);

Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης

Ο αδ. Βασίλης Κωνσταντινίδης είναι Έλληνας εξ Αιγύπτου και έκλεισε 50 χρόνια υπηρεσίας ως υπεύθυνος της Κίνησης Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης, αρχικά στη Βραζιλία και κατόπιν σ' όλη τη Λατινική Αμερική. Τα τελευταία χρόνια, ο Θεός, τον χρησιμοποίησε για να προωθήσει το έργο Του για τα παιδιά στη Μέση Ανατολή.

*Ζητούμε συγνώμη γιατί λόγω τεχνικού προβλήματος η ποιότητα της ηχογράφησης δεν είναι καλή.

In : Κηρύγματα