Ανακοίνωση

Posted by on Thursday, July 29, 2021

Επί του θέματος των εμβολιασμών για την πανδημία από τον γνωστό ιό, επειδή έχει δημιουργηθεί ασάφεια και κυκλοφορούν διάφορες απόψεις, το Πρεσβυτέριο της Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η θέση της Εκκλησίας μας είναι η ακόλουθη:


  1. Όσον αφορά το ιατρικό μέρος του όλου θέματος, νομίζουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι υποδείξεις των αρμοδίων ιατρών, οι οποίοι άλλωστε είναι και οι μόνοι που μπορούν να έχουν έγκυρη γνώμη επί του θέματος. 
  1. Επί του ζητήματος της εφαρμογής ή όχι εμβολιασμού, νομίζουμε ότι είναι καθήκον κάθε πιστού Χριστιανού να υπακούει στις αρμόδιες αρχές, όπως υποδεικνύει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους και όπως επίσης συνιστά ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη Επιστολή του. Μοναδική εξαίρεση η περίπτωση κρατικού νόμου που αντιβαίνει σε νόμο του Θεού.