Ανακοίνωση

Posted by on Thursday, December 23, 2021
Αδελφοί και φίλοι, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, όλοι οι πολίτες μπορούν αυτή την εβδομάδα να προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία 2 self test για την περίοδο των εορτών.
Παρότι δεν είναι υποχρεωτικό, θα θέλαμε να απευθύνουμε την παράκληση και την προτροπή σε όσους επιθυμούν να βρεθούν στις συνάξεις των Χριστουγέννων ή της Κυριακής να χρησιμοποιήσουν (χωρίς να απαιτείται κάποια δήλωση) το ένα από αυτά πριν τη μετάβαση στην εκκλησία, ώστε οι συνάξεις μας να πραγματοποιηθούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για όλους.