Δήλωση συμμετοχής στη συνάθροιση της Κυριακής 11 Οκτωβρίου

Posted by on Monday, October 5, 2020 Under: Πρόγραμμα

Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι,

Σας υπενθυμίζουμε πως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνάθροιση της ερχόμενης Κυριακής στο https://bit.ly/eethapplicationform ή, για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στα τηλέφωνα 6970102165 και 6970102748.


Προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότεροι, θα πραγματοποιηθούν δύο συνάξεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. και η δεύτερη στις 12:00 μ.μ.


Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να δηλώσετε σε ποια από τις δύο επιθυμείτε να παρευρεθείτε.

Σε περίπτωση που σε κάποια από τις δύο συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχών, τότε θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 


Επομένως, αφού δηλώσετε, θα χρειαστεί να περιμένετε μήνυμα, το οποίο θα έρθει στο email σας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου (ή σε SMS για όσους δήλωσαν μέσω τηλεφώνου) και στο οποίο θα ενημερώνεστε σε ποια από τις δύο συναθροίσεις μπορείτε να λάβετε μέρος. 


Σημείωση για γονείς παιδιών Κυριακού Σχολείου: Με δεδομένο ότι τα μαθήματα του Κυριακού Σχολείου θα γίνονται στις 12:00 μ.μ., εάν συνοδεύετε παιδιά που θα παρακολουθήσουν το Κυριακό Σχολείο, παρακαλούμε να σημειώσετε την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στη φόρμα ώστε αυτομάτως να κατοχυρώσετε τη συμμετοχή σας στη συνάθροιση που ξεκινά στις 12:00 μ.μ.. Παρακαλούμε στη δήλωση να συμπεριλάβετε και τα ονόματα των παιδιών που θα παρακολουθήσουν το Κυριακό Σχολείο.

In : Πρόγραμμα