Εμπόδια στη προσέγγιση και στην αγάπη

Posted by on Saturday, August 15, 2015 Under: Κηρύγματα
Το κήρυγμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2015: Εμπόδια στην προσέγγιση και στην αγάπη.
Ομιλητής: Στέφανος Κατσάρκας

In : Κηρύγματα