ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2017-18

Posted by on Saturday, September 9, 2017 Under: Κυριακό Σχολείο

Το Κυριακό σχολείο της εκκλησίας μας θα αρχίσει τη λειτουργία του από την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017.


  • 10:30 π.μ. Προσευχή αφιέρωσης των παιδιών στην ώρα της λατρείας
  • 10:50 π.μ. Παιδικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά - Γνωριμία με τους δασκάλους - Εγγραφές

In : Κυριακό Σχολείο