Ευλογημένα Χριστούγεννα!

Posted by on Wednesday, December 24, 2014 Under: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
"Σήμερα, στην πόλη Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας –κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος."

Ευαγγέλιο Λουκά κεφ. 2, εδ. 11

In : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις