Ευλογημένα Χριστούγεννα!

Posted by on Tuesday, December 24, 2019 Under: Πρόγραμμα
Το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας σας απευθύνει θερμές ευχές για ευλογημένα και πνευματικά Χριστούγεννα. Ας επικεντρωθεί η σκέψη μας στο μέγιστο γεγονός που γιορτάζουμε εκείνη την ημέρα. Ας είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που θα αγγίξει καθέναν από εμάς, με ιδιαίτερο τρόπο, ώστε η γιορτή των Χριστουγέννων να μην είναι για εμάς ρουτίνα, αλλά ζωντανό και θερμό προσωπικό βίωμα.

In : Πρόγραμμα