Ευλογημένο το 2015!

Posted by on Wednesday, December 31, 2014 Under: Πρόγραμμα
Ευχόμαστε το 2015 να είναι ευλογημένο και παραγωγικό για τον Κύριο!

In : Πρόγραμμα