Ευλογημένο το 2017!

Posted by on Sunday, January 1, 2017 Under: Πρόγραμμα
Με την ανατολή του καινούργιου χρόνου το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας μας εύχεται στα μέλη και τους φίλους μας το 2017 να είναι μια χρονιά ευλογημένη και αποδοτική για όλους μας ξεχωριστά, για κάθε οικογένεια αλλά και για την Εκκλησίας μας. Ας προσευχηθούμε η χάρη του Θεού και το δικό Του έλεος να καλύπτει όλους μας κάθε μέρα στο καθημερινό περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, μπαίνουμε από σήμερα σ΄έναν καινούργιο χρόνο. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, νιώθουμε ότι η χρονιά που τελείωσε ήταν δύσκολη και για πολλούς ιδιαίτερα πονεμένη. Προσδοκούμε και προσευχόμαστε η χρονιά που αρχίζει να είναι καλύτερη. Είτε έτσι όμως είτε αλλιώς, ας μη ξεχνούμε ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας.
Μπορούμε να πούμε ότι "μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Θεός" (έβεν-έζερ). Το ίδιο θα γίνει και στο μέλλον.

In : Πρόγραμμα