Η ενδοοικογενειακή βία και οι συνέπειές της

Posted by on Wednesday, April 13, 2016 Under: Πρόγραμμα
Νότα Γυναίκας - Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 17.30 - 20.30 στην αίθουσα της Ευαγγελικής Εκκλησίας.

Μια σύναξη αποκλειστικά για γυναίκες.

Το θέμα που θα εξεταστεί έχει τίτλο:
Η ενδοοικογενειακή βία και οι συνέπειές της


In : Πρόγραμμα