Καινούργια Προβλήματα και Αποτυχίες

Posted by on Sunday, February 1, 2015 Under: Κηρύγματα
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, είχαμε τη συνέχεια στη σειρά κηρυγμάτων πάνω στη ζωή του Ιακώβ.

Καινούργια Προβλήματα και Αποτυχίες
  • Στη συνάντηση με τον Ησαύ
  • Στην προσπάθεια να απομακρυνθεί
  • Στην εγκατάσταση στη Συχέμ

Ομιλητής: Δ. Κατσάρκας

In : Κηρύγματα