Κυριακό Σχολείο στην οθόνη σου!

Posted by on Saturday, March 28, 2020 Under: Κυριακό Σχολείο
Την Κυριακή 29 Μαρτίου μπορείτε να συνδεθείτε εδώ και να συμμετέχετε στο μάθημα του Κυριακού μας Σχολείου:


https://us04web.zoom.us/j/472071287

In : Κυριακό Σχολείο