Κυριακό Σχολείο

Posted by on Saturday, April 25, 2020 Under: Κυριακό Σχολείο
Για το Κυριακό μας Σχολείο:
Το μεσημέρι της Κυριακής στις 12.00, τα παιδιά μπορούν να συνδεθούν και πάλι εδώ: https://us02web.zoom.us/j/865415414


In : Κυριακό Σχολείο