Κυριακό Σχολείο στην οθόνη σου!

Posted by on Saturday, April 11, 2020 Under: Κυριακό Σχολείο
Το Κυριακό Σχολείο στην οθόνη σου!
Την Κυριακή 12 Απριλίου, στις 12:00, τα παιδιά μπορούν να συνδεθούν εδώ:
 
https://us04web.zoom.us/j/865415414

In : Κυριακό Σχολείο