Κυριακό Σχολείο

Posted by on Saturday, June 6, 2020 Under: Κυριακό Σχολείο

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 12:00, τα παιδιά μπορούν να συνδεθούν για το μάθημά τους εδώ:
https://us02web.zoom.us/j/865415414

In : Κυριακό Σχολείο