Κυριακό Σχολείο

Posted by on Saturday, May 16, 2020 Under: Κυριακό Σχολείο

Και αυτή την Κυριακή, στις 12:00, τα παιδιά μπορούν να συνδεθούν για το μάθημά τους εδώ: https://us02web.zoom.us/j/865415414

In : Κυριακό Σχολείο