Παρουσίαση του Μεσσιανικού Πασχαλινού Δείπνου

Posted by on Sunday, March 11, 2018 Under: Πρόγραμμα

Μεσσιανικό Δείπνο του Πάσχα
Στον Λουκά 22:15 ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: «Πάρα πολύ επιθύμησα, αυτό το πασχαλινό δείπνο να το φάω μαζί σας πριν από το θάνατό μου.»
Τι είναι το Πασχαλινό δείπνο;
Πώς το δείπνο αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία του "Δείπνου του Κυρίου";
Ελάτε να ανακαλύψουμε πώς αυτό το δείπνο έδειξε στους πρώτους μαθητές και σ’ εμάς αυτό που ο Ιησούς θα επιτύγχανε πάνω στον Σταυρό για όλους μας.
Παρουσίαση και επεξήγηση από τον Nathan Moser.

Ευαγγελική Εκκλησία, Ποσειδώνος 57, Πυλαία, Θεσσαλονίκη,
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, 7-8 μ.μ.

In : Πρόγραμμα