ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Posted by on Wednesday, April 15, 2015 Under: Κηρύγματα
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα της τελευταίας Κυριακής από εδώ.
Ομιλητής Δ. Κατσάρκας.

In : Κηρύγματα