Νέα σειρά κηρυγμάτων - 17 Ιανουαρίου 2016

Posted by on Sunday, January 17, 2016 Under: Κηρύγματα

Τα κηρύγματα της Κυριακής στην εκκλησία μας μπαίνουν από σήμερα σε μια νέα περίοδο. Έχοντας ολοκληρώσει τη σειρά των κηρυγμάτων πάνω στην Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, αρχίζουμε σήμερα μια γενικότερη θεώρηση του έργου του Θεού στον κόσμο μας, που ξεκινά από τη Δημιουργία όπως αυτή περιγράφεται στο Βιβλίο της Γένεσης.

Με πολλή προσοχή και με πολλή προσευχή, ας προχωρήσουμε στη διερεύνηση των αποκαλύψεων που μας έχει χαρίσει ο Κύριος.

In : Κηρύγματα