Ο Δάσκαλός μας

Posted by on Sunday, December 28, 2014 Under: Κηρύγματα
Ακούστε το τελευταίο κήρυγμα για το 2014 με τίτλο "ο Δάσκαλός μας".
Ομιλητής Στ. Μποτώνης.

In : Κηρύγματα