ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Posted by on Friday, September 4, 2015 Under: Blog

Το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος ξεκινά αυτές τις μέρες σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το θέμα «παιδαγωγική» είναι πολύ σημαντικό και για τους καλλιτέχνες βέβαια. Εφόσον το TUNE IN διαβάζεται και από σπουδαστές και από καθηγητές στις Ακαδημίες μουσικής, θεάτρου και λοιπών παραστατικών τεχνών, να μερικές σκέψεις επί του θέματος.

In : Blog