Τα πρωτοτόκια - τότε και τώρα

Posted by on Monday, November 10, 2014 Under: Κηρύγματα
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα της τελευταίας Κυριακής από εδώ.
Ομιλητής Δ. Κατσάρκας.

In : Κηρύγματα