Το Πορτραίτο ενός Πιστού Υπηρέτη

Posted by on Sunday, October 19, 2014 Under: Κηρύγματα
Ακούστε το κήρυγμα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, "Το πορτραίτο ενός πιστού υπηρέτη".
Ομιλητής Γ. Καλοτεράκης.

In : Κηρύγματα