40ο Συνέδριο Θεσσαλονίκης (20-22 Φεβρουαρίου)

Posted by on Monday, February 9, 2015 Under: Συνέδριο Θεσσαλονίκης

Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί. Εφεσίους 5: 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 20/2
18:00-19:00 Υποδοχή – Εγγραφή Συνέδρων
19:00-19:30 Προεδρείο: Άρις Κατσάρκας
                  Υμνωδία – Προσευχή
                  Προσφωνήσεις
19:30-20:00 Διάλειμμα - Καφές
20:00-21:00 Εναρκτήρια ομιλία: Δημοσθένης Κατσάρκας
                  Θέμα: «Φιλοσοφικός στοχασμός και σχετικές αναζητήσεις»

Σάββατο 21/2
10:30-11:00 Προεδρείο: Απόστολος Μαρίνος
                  Υμνωδία – Προσευχή
                  Βιβλικά μηνύματα: «Τεθεμελιωμένοι» - Λευτέρης Λαζαρίδης
11:00-11:30 Α΄ Εισήγηση: «Λογική και συναίσθημα»
                  Ομιλητής: Σωτήρης Μπαμπατζάνης
11:30-11:45 Συζήτηση
11:45-12:00 Διάλειμμα - Καφές
12:00-12:30 Β΄ Εισήγηση: «Παράδοση και ελευθεριότητα»
                  Ομιλητής: Αργύρης Πέτρου
                  Συζήτηση

18:30-19:00 Προεδρείο: Στέφανος Μποτώνης
                  Υμνωδία - Προσευχή
                  Βιβλικά μηνύματα: «Στερεοί» - Φιλήμων Καβάκας
19:00-19:30 Γ΄ Εισήγηση: «Συντηρητικότητα και ριζοσπαστικότητα»
                  Oμιλητής: Κωνσταντίνος Αποστόλου
19:30-19:45 Συζήτηση
19:45-20:30 Διάλειμμα – Καφές 
20:30          Συναυλία της Χορωδίας

Κυριακή 22/2
10:30-13:00 Κυριακάτικη Λατρεία
                  Κήρυγμα: Γιάννης Κρεμμύδας
                  Τέλεση Δείπνου του Κυρίου

18:30-19:00 Προεδρείο: Γιάννης Κατσάρκας
                  Υμνωδία - Προσευχή
                  Βιβλικά μηνύματα: «Μη μετακινούμενοι» - Άρις Κατσάρκας
19:00-20:00 Συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού
                  Θέμα: «Πώς φαντάζομαι την ισορροπημένη Εκκλησία»
                  «Στη λειτουργία της» - Γιώργος Καλοτεράκης
                  «Στη θεολογία της» - Στέφανος Μποτώνης
                  «Στη μουσική της» - Στέφανος Κατσάρκας
                  Συντονισμός: Δημοσθένης Κατσάρκας
20:00-20:30 Διάλειμμα – Καφές
20:30          Πνευματική βραδιά

In : Συνέδριο Θεσσαλονίκης